This CD contains Danish church music for choir, spanning from Carl Nielsen to our time.


FIVE CHORAL HYMNS (Erik Haumann)
[01] Der er en skat i denne dybe nat
[02] Herre konge det er tid
[03] Åh Gud, lad denne tro i mig og mine bo
[04] Å, Gud, min angst er såre stor


[05] Gud, gode Gud, giv mig hvile

[06] Aftenoffer (Bernhard Lewkovitch)

[07] At tælle vore dage (Bernhard Lewkovitch)

[08] Lovet være Gud (Bernhard Lewkovitch)

[09] Hil dig, Maria (Bernhard Lewkovitch)


SIX MOTETS FOR EASTER TIME (Søren Birch)
[10] Se, din konge kommer til dig – Palmesøndag
[11] Jeg vil løfte frelsens bæger – Skærtorsdag
[12] Min sjæl er dybt bedrøvet – Skærtorsdag
[13] Men han blev såret – Langfredag
[14] Frygt ikke! – Påskedag
[15] Da åbnedes deres øjne – Anden påskedag

[16] Hvo ikkun lader Herren råde (Sven Erik Werner)


[17] Du værdige Helligånd (Sven Erik Werner)

[18] Gaudet mater (Per Nørgaard)

[19] Frans af Assisi’s bøn (Niels la Cour)

[20] Guds menighed, syng (Niels la Cour)

[21] Den store, stille nat går frem (Niels la Cour)

[22] Til himlene rækker din miskundhed, Gud (Niels la Cour)

THREE MOTETS (Carl Nielsen)
[23] Afflictus sum
[24] Dominus regit me
[25] Benedictus Dominus

The CD has been released on Paula Records (PACD 163) in 2009 and can be purchased from Plade-klassikeren.

It is also available on Spotify and other streaming services.