SOPRANER

Anna Winter Styrk
Anne Kathrine Debel-Hansen
Anne-Mette Sybrandt
Astrid Stæhr Larsen
Helga Hass Nielsen
Jette Olsen
Pernille Mørk
Sara Pernille Hansson Christiansen
Sarah Elizabeth Holm Plews
Signe Langeberg Pedersen

ALTER

Kathrine Holtum Nielsen
Katinka Fomsgaard
Maria Hørup Damianakis
Marie Sindberg
Nellie Manford
Randi Løvlund Nielsen
Susanne Søgaard
Svanlaug Árnadóttir

TENORER

Erik Jakobsen
Jens Andersen
Keld Mikkelsen Homburg
Kåre Brønserud
Kåre-Emil Hansen
Mathias Linneberg
Søren A. Sørensen
Søren Flebo Jørgensen

BASSER

Bjarne Christensen
Caspar Præstegaard
Luís Cruz-Filipe
Mark Olaf Slot
Martin Præstegaard