Alice Granum

Korets dirigent siden korets start har været Alice Granum, og hun er en af hemmelighederne bag korets lyse og smidige klang.

Alice er en kendt skikkelse inden for dansk musikliv, og ud over Det Fynske Kammerkor er hun dirigent for det filharmoniske kor i Sønderjylland, ligesom hun er en hyppigt benyttet instruktør ved kurser og stævner både herhjemme og i udlandet.

Alice Granum er medlem af Dansk Kapelmesterforening.